Persondata-, Cookie- og Privatlivspolitik

Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:

Delbasen / Drivlinje ApS
Sønderskovvej 35, 8543 Hornslet
CVR: 16014990
Email: info@drivlinje.dk


1. Persondata

I overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR) har Delbasen / Drivlinje ApS effektueret de nødvendige foranstaltninger i forhold til behandling af persondata, bl.a.

– Udarbejdet en fortegnelse over alle processer, som har at gøre med brug af personoplysninger.

– Oprettet en beredskabsplan som bl.a. indeholder nødprocedurer i forhold til bl.a. brud på datasikkerhed (f.eks. hackerangreb, tyveri og lækage i forhold til persondata), hvor Datatilsynet skal underrettes inden 72 timer

– Efter gældende forskrifter indgået en databehandleraftale med alle leverandører, der håndterer personoplysninger. Databehandleraftalerne er udarbejdet på baggrund af Dansk Industris (DI) standardskabelon for databehandleraftaler.

– Beskyttelse af informationer om kunder, således at disse informationer ikke kommer til uvedkommendes kendskab/hænder – bl.a. ved at have udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik, hvor Multilease’ medarbejdere oplæres i behandling af personfølsomme oplysninger.

– Udarbejdet en risikoanalyse på alle potentielle brud på datasikkerhed i forbindelse med persondata, (f.eks. i tilfælde af hackerangreb, tyveri, lækage, m.m.).

Ovenstående er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning og medarbejdernes arbejdsmetoder vedligeholdes løbende, således at personalet er opdateret i, hvordan persondata må behandles.

Multilease indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Ønsker du at få oplyst, hvilke persondata Delbasen / Drivlinje ApS har registreret om dig, og/eller ønsker du at gøre brug af ”Right to be forgotten” og få slettet disse oplysninger, skal du henvende dig til Delbasen / Drivlinje ApS på en af følgende måder:

1. Telefonisk på +45 31752426 kunden skal ringe fra det telefonnummer det drejer sig om (ønskes der indsigt i persondata skal dette dog ske via mail).

2. Via mail på info@drivlinje.dk med kopi af billedlegitimation, tlf. nr. og adresse. Der kræves billedlegitimation, da der kan slettes kvitteringshistorik og andet data.

Ved spørgsmål til ovenstående bedes du sende en mail til: info@drivlinje.dk


2. Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og annoncering herefter.

2.5 Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


3. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

3.1 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

To Top