Klager og reklamation

Reklamationsret

For varer bestilt hos Drivlinje.dk har kunden en lovbestemt reklamationsret. Tidspunktet herfor regnes fra leveringstidspunktet for varen og fejl skal meddeles ved, at kunden informerer Drivlinje.dk om fejlen inden for rimelig tid efter, at kunden har bemærket eller burde have bemærket fejlen.

Anmeldelse skal altid ske senest to (2) måneder efter, at kunden har bemærket fejlen.

Ved fejl har Drivlinje.dk ret til at rette fejlen eller sende en ny vare.

Såfremt afhjælpning eller levering ikke er mulig eller ikke sker inden rimelig tid efter reklamationen, kan køber kræve prisafslag.

Kunden skal altid give Drivlinje.dk alle oplysninger vedrørende mulig fejlårsag, beskrivelse af fejl og hændelsesforløb samt altid også bestillings-/bestillingsnr. og en medfølgende kopi af kvitteringen.

Hvis intet dokument eller information mangler, forbeholder Drivlinje.dk sig retten til at afvise reklamationen, da returneringen/reklamationen ikke kan anses for fuldstændig.Drivlinje.dk forbeholder sig ret til at opkræve kostprisen for manglende dele i tilfælde, hvor returneringen ikke er fuldstændig.

Drivlinje.dk indløser aldrig afhentningspakker eller pakker sendt mod efterkrav. Eventuelle transportskader som følge af mangelfuld emballage debiteres altid kunden fuldt ud.

 

Du har 30 dages fortrydelsesret på dine varer fra den dag, du modtager varerne. Leveres ordren af flere omgange er fortrydelsesfristen gældende fra dagen, hvor du modtager den sidste vare.
Ønsker du at fortryde dit køb, er det ikke nok at afvise pakken. Du skal i stedet sende en mail til top-el.dk eller på anden utvetydig måde oplyse drivlinje.dk om, at du vil fortryde købet. Du vil umiddelbart efter modtage en kvittering.


Når du har meddelt Drivlinje.dk, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, skal varerne returneres hurtigst muligt eller inden for 10 dage til:

Drivlinje.dk

sønderskovvej 35

8543 hornslet

mærkes: retur

Ved returnering af varer anbefaler vi, at du pakker varerne forsvarligt og omhyggeligt ind, da du selv har ansvaret for varerne, indtil vi modtager dem. Gem derfor også kvittering for afsendelse. Du skal selv afholde udgifter til returnering.
Vi modtager ikke varer sendt pr. efterkrav
Tilbagebetaling
Senest 14 dage efter Drivlinje.dk har modtaget din henvendelse om fortrydelse, vil du få tilbagebetalt varens fulde beløb. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Tilbagebetalingen vil ske med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre du udtrykkeligt beder om andet.

Drivlinje.dk kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur eller har modtaget dokumentation for, at du har returneret varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktioner. Tager du varen i brug eller skades den under forsendelsen, hæfter du for varens værdiforringelse.
Klagemulighed
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@Drivlinje.dk. I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

 

To Top