Garantier

Drivlinje.dk giver minimum to års fabriksgaranti på alle produkter hvis ikke nogee andet angives, undtaget på mellemaksler som varierer fra 6 måneder til 2 år.Drivlinje dk erstatter ødelagte produktet med et nyt produkt, vi erstatter ikke arbeidsløn. For at kræve garanti må arbejdet altid udføres på en profesionel måde og sendes retur komplet med alle dele. Hvis delen ikke bliver leveret tilbage komplet med alle dele forbeholder Drivlinje.dk sig retten til at afvise garanti sagen, da garantisagen ikke vil blive undersøgt af producenten. Kommicielle køretøjer, arbejdskøretøjer og hyrevogne/taxi har ikke nogen garantier, men her vurderes sag for sag afhægig af brugsmetoden, utstyr, kjørelengde, etc. Garantien gælder produktionsfejl, garantien dækker ikke usædvanligt slitage, ydre påvirkning, fejlagtig montering eller fejlagtig brug af varen som den ikke er ment for. Garantien dækker heller ikke dele som er bestilt for biler udstyret med nivoukontrol, sportschassis eller sænket biler, dette vurderes fra sag til sag.

For at kunne udøve garantiretten, må kunden alltid informere Drivaksel.dk om hvad som har sket (inden de begynner at udføre nogen form for arbejde). Alt for at minimere skader så tidligt som muligt og dermed også omkostninger for begge parter. Drivlinje.dk følger alltid købesoven og ved en eventuel tvist har Drivlinje.dk som politik og følge købelovens retningslinjer.

Merk at garantien ikke gjelder hvis drivakselmanchetten for eksempel er blevet ødelagt af ydre påvirkninger som stenslag eller noget som skære manchetterne op som kviste eller ligende , det er altid kundes ansvar at manchetterne er i orden og tætte hvis de er utættet kan det forusage alvorlig slid derved kan garantien bortfalde.

Garantiperioden som er opgivet på vores produkter er altis minimum 2 år hvis ikke andet er aftalt eller oplyst, garantiperioden gælder ikke for kommicielle køretøjer , racerbiler , taxi , aller ander erhvavs køretøj der vurderes garantien ud fra km og brug fra sag til sag.

To Top